Regulamin serwera


1) Postanowienia ogólne

 • Użytkownik dołączający na serwer automatycznie akceptuje regulamin. W przypadku braku akceptacji regulaminu użytkownik powinien poinformować administratora o takiej decyzji. Powyższa decyzja prowadzi do usunięcia konta wraz z dotychczasowym postępem gry.
 • Serwer w każdej chwili może zostać wyłączony / zrestartowany bez podania przyczyny. Nie przysługują z tego powodu żadne rekompensaty.
 • Nieznajomość regulaminu nie skreśla użytkownika z jego przestrzegania, nie jest ona argumentem odwołującym od kar.

2) Netykieta na serwerze

 • Zdanie administratora w kwestiach związanych z zarządzaniem serwerem jest najważniejsze i nie podlega dyskusji.
 • Wyższa administracja nie ma obowiązku przestrzegania taryfikatora, jednocześnie może nadawać kary na podstawie swoich własnych spostrzeżeń.
 • Użytkownik ma prawo odwołać się od kar nadanych przez administratora. Głównym miejscem przystosowanym do uczynienia tego jest serwerowe forum.
 • Na serwerze panuje absolutny zakaz:
  • Wywyższania się nad innymi użytkownikami w sposób niekultularny.
  • Jakiekolwiek poniżania osób, niezależnie od ich poglądu, pochodzenia czy przekonan religijnych.
  • Propagowania wszelkiej nienawiści.
  • Reklamowania serwisów niepowiązanych z EasyCraft.pl.
  • Wykorzystywania napotkanych błędów serwera bądź gry.
  • Używania wszelkiej masy wspomagaczy (cheaty, clickery etc.)
  • Tworzenia Multi-Kont w celu ułatwienia rozgrywki/ominięcia blokady.
  • Podawania danych osobowych.
  • Rozciągania wyrazów - tzw. floodowania.
  • Nadużywania Caps-locka.
  • Spamowania jedną bądź podobną wiadomością.
  • Wszelkiego utrudniania rozgrywki na trybach Kaktus, OneBlock.
  • Handlu poza serwerem.
 • Korzystania z modyfikacji umozliwiających pobranie mapy bądź jakichkolwiek nieudostępnionych zasobów serwera.
 • Wszelkiego utrudniania rozgrywki na trybach Kaktus, OneBlock.
 • Wszelkie nieodpowiednie zachowania nieuwzględnione w powyższych punktach będą karane według uznania administratora.

3) Rejestracja

 • Użytkownik rejestrujący się na serwerach EasyCraft.pl zobowiązuje się do zapamiętania hasła.
 • Administracja nie odpowiada za stracone konta oraz zapomniane hasła.

4) Media powiązane

 • Media powiązane - platformy powiązane z serwerem Minecraft EasyCraft.pl
 • Wyróżniamy takie media powiązane jak:
  • Serwer Discord
  • Forum
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
 • Zachowanie użytkowników na serwerach powiązanych musi być zgodne z pkt. 1.1 - 1.3 oraz 2.4
 • Media powiązane mogą mieć swoje wewnętrze regulaminy, potocznie nazywane taryfikatorami.

5) Postanowienia końcowe

 • Serwer EasyCraft.pl nie jest w żadnym stopniu powiązany z firmą Mojang AB.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie bez obowiązku poinformowania o tym społeczności.